Softwarebedrijven

“Mijn bedrijf kan nu sneller en op de juiste manier internationaal uitbreiden.”

Jouw uitdaging

Je hebt zeer talentvolle ontwikkelaars in dienst, die prachtige software maken en – net als jij – precies weten waar ze met die software naar toe willen. Maar om die software op een veilige, beheersbare en toch flexibele architectuur te laten landen, is de juiste kennis en expertise nodig. Dat is een tijdrovend vraagstuk, en die tijd besteed je liever aan je product.

Onze oplossing

Je hebt geen tijd voor een uitgebreide en tijdrovende analyse van de besturing en beheersing van je bestaande omgeving. Daarom zetten we Azure Right Start in om jouw bedrijf snel naar een hoog niveau van veiligheid en beheersing van de omgeving te brengen. Je nieuwe Azure omgeving is opgezet volgens de hoogste industrie-standaarden op het gebied van architectuur én naar de best practices van het grootbedrijf. Zo ben je nu klaar voor de toekomst en kan je waar nodig flexibel handelen. Denk aan snel eenduidig internationaal uitbreiden; dat wordt met deze omgeving een stuk makkelijker!

Het resultaat

De nieuwe omgeving is veilig, optimaal beheersbaar en schaalbaar en zorgt ervoor dat je ontwikkelaars flexibel en efficiënt kunnen werken, binnen de kaders die jij aan de inrichting hebt gesteld. Optimale controle wordt op deze manier gecombineerd met een zeer hoge mate van flexibiliteit. Alle zorgen over de architectuur zijn zo weggenomen en jouw bedrijf kan zich weer volledig focussen op het bouwen van mooie software!

De voordelen

  • Snel en flexibel (internationaal) uitbreiden  
  • Volledig in te richten naar de kaders en processen van jouw bedrijf  
  • Optimaal ingerichte security    
  • Altijd inzicht in de kosten van je omgeving

“Ik heb nu eindelijk een objectief en duidelijk inzicht in de status en beveiliging van mijn omgeving én ik weet waar ik deze snel kan verbeteren.”

Jouw uitdaging

Jouw bedrijf werkt op een Azure omgeving, maar je twijfelt: is die omgeving wel goed ingericht? En is deze wel veilig genoeg? Wat zijn de risico’s? Belangrijke vragen, ook omdat je veel klanten bedient in de financiële sector en hen wel wilt melden dat de juiste procesmatige en technische maatregelen zijn genomen. Daarom ben je op zoek naar een partij die je inzicht biedt in deze vraagstukken.

Onze oplossing

Om een antwoord te bieden op je vragen, voeren we voor jouw bedrijf een Azure Health Scan en een Security Maturity Assessment uit. Tijdens deze onderzoeken – die in totaal slechts twee dagen in beslag nemen – worden organisatorische aspecten, processen en inrichting geanalyseerd én bekijken we de beveiliging van je omgeving. Onze analyses vullen we aan met best practices op het gebied van public cloud technologie. Het resultaat: 2 rapporten met conclusies, aanbevelingen en maatregelen, waar je snel mee aan de slag kunt. Het eerste rapport richt zich op de staat van je omgeving, terwijl het tweede rapport verder ingaat op de beveiliging van je omgeving. Daarnaast lichten we onze bevindingen toe in een presentatie voor jou en je collega’s.

Het resultaat

Het rapport biedt een objectief en duidelijk inzicht in je huidige situatie: waar sta je nu op het gebied van security? En waar kan je verbeteren? Ook bevat het rapport praktische aanbevelingen om die verbeteringen snel door te voeren. Zo kan je snel een volwassen en veilige omgeving realiseren!

De voordelen

  • De snelste weg naar een veilige omgeving
  • Snel objectief inzicht in de status van je omgeving
  • Praktische rapporten met aanbevelingen die je snel kan realiseren 
Admin Intermax GroupSoftwarebedrijven