Accountancy

Sneller voldoen aan de AVG en proactiever handelen richting uw klanten

“Dankzij Gridly is alle data binnen ons accountantskantoor nu veel sneller terug te vinden.”

Uw uitdaging

Door gebrek aan controle over alle data vindt u het lastig te voldoen aan de AVG. De aanwezige data moet sneller beschikbaar zijn en uw personeel moet beter samen kunnen werken aan een klantdossier. Daarnaast overweegt u de werkplek voor het personeel te vernieuwen. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw personeel ongestoord door kan werken gedurende zo’n traject? En misschien wel belangrijker: hoe zorgt u dat uw personeel – na de implementatie van de techniek – optimaal gebruik maakt van die techniek?   

Onze oplossing

We zetten de Moderne Werkplek dienst van Gridly – waar de implementatie en adoptie van Microsoft 365 belangrijke onderdelen van zijn – in. Dankzij onze ruime ervaring binnen de accountancy versnellen we de implementatie door de Microsoft 365 omgeving geautomatiseerd uit te rollen. Daarbij richten we uw omgeving direct in volgens de best practices uit het grootbedrijf. We zorgen ervoor dat belangrijke securitymaatregelen worden geïmplementeerd volgens het Zero Trust model. Dit model heeft ‘never trust, always verify’ als uitgangspunt; alles wordt gecontroleerd en er wordt geen enkele aanname over de betrouwbaarheid van zaken gedaan. Dit zorgt voor een optimaal ingeregeld securitybeleid. Verder regelen we zaken in op het gebied van informatiebeheersing en definiëren we heldere communicatiekanalen. Gedurende deze eerste fase leggen we op deze manier een stevige basis voor de omgeving en wordt de eerste winst gemaakt! Verder ontsluiten we klantdossiers via Sharepoint en creëren we een veilige ingang voor uw klanten om informatie aan te leveren.

Zowel tijdens als na de implementatie besteden we veel aandacht – met een verandermethode die past bij uw organisatie – aan het creëren van bewustwording bij uw personeel over de werkplek én de nieuwe werkwijze. Het is essentieel hen hierin mee te nemen, zodat er een echte cultuurverandering plaatsvindt en mensen niet in oude werkwijzen terugvallenDat gaat verder dan alleen een handleiding of een enkele training op de werkvloer. In nauw overleg bepalen we meetpunten om de nieuwe werkwijze – zodra nodig – aan te passen en verder bij te sturen.   

Het resultaat

Een toekomstbestendige werkplek én werkwijze om met data om te gaan, die niet wordt beïnvloed door eventuele toekomstige organisatieveranderingen. Samen verbeteren we de veiligheid en de controleerbaarheid van de informatie in uw dossiers met deze oplossing. Zo kunt u proactiever handelen richting klanten en optimaal waarde toevoegen!

De voordelen

  • Sneller voldoen aan de AVG dankzij de verregaande veiligheids- en privacymaatregelen
  • Tevreden personeel 
  • Duidelijke communicatiekanalen; geen verwarring meer over welke informatie waar te vinden is
  • Proactiever handelen richting klanten  
Admin Intermax GroupAccountancy